برچسب: عراق

انتقادهاي حقوق بشري غرب از تركيه و تلاش آنكارا براي خريد سامانه اس400 از روسيه، شكاف بين اعضاي ناتو را تشديد كرده و تركيه را كه زماني بال شرقي ناتو خوانده مي‌شد در مسير واگرايي از غرب قرار داده است.

59 روز از وعده قاسم سليماني براي پايان كار داعش مي‌گذرد، حالا مردم عراق با تحقق آنچه سردار وعده‌اش را داده بود، در خيابان‌هاي عراق به جشن و شادماني مشغول هستند.