برچسب: عباس پاپی زاده

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه تفکیک وزارت صنعت عملاً نتوانسته راه‌حلی برای تنظیم بازار باشد،گفت: امروز کسانی که از تنظیم بازار عاجز هستند پیشنهاد احیای وزارت بازرگانی را می‌دهند و این کار نوعی فرافکنی و اتلاف وقت است.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس با تاکید بر اینکه پزشکان متناسب با درآمد بالایی که دارند موظف هستند مالیات بالایی را هم پرداخت کنند، گفت: مصوبات این کمیسیون درباره مالیات پزشکان قدمی در راستای عدالت مالیاتی در کشور است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت:دولت خریدهای تضمینی را نه براساس قانون بلکه به سلیقه خودش انجام می‌دهد.دولت طی سالهای گذشته بارها قانون خرید‌های تضمینی را زیرپا گذاشته و مرتکب تخلف شده است و بازرسی کشور باید به این مسئله ورود کند.