برچسب: طلا

یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است، بازار آتی سکه نیز تنها ابزار موجود در کشور برای هدایت نقدینگی از دارایی فیزیکی به دارایی مالی مبتنی بر سکه است.