برچسب: طالقانی

گروهك‌هاي منافق در دهه 60 جنايت‌هاي زيادي را عليه مردم ايران انجام داده‌اند. جنايت‌هايي وحشيانه كه با مرور هر كدام مو بر تن شنونده سيخ مي‌شود و دل هر كسي را به درد مي‌آورد.