برچسب: صهیونیسم

استادیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران با تشریح علت اقدام امریکا در زمینه قراردادن نام سپاه در لیست گروه‌های تروریستی، ضمن رد احتمال جنگ میان دو کشور، بایدها و نبایدهای اقدام متقابل ایران را تشریح کرد.

مقامات و رسانه‌هاي امريکايي همانند جريان غرب‌باور داخلي از نتايج دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري کشورمان اعلام نگراني کرده‌اند و روي کارآمدن يکي از نامزدهاي جريان مؤمن و انقلابي را تهديد منافع نظام سلطه عنوان مي‌کنند و از لزوم تغيير سياست‌هاي مقطعي دولت ترامپ درباره ايران سخن به ميان آورده‌اند.