برچسب: صهیونیست

شکست بخش اقتصادی معامله قرن، مسئله بسیار مهمی است و اینکه آمریکایی‌ها علی‌رغم این شکست، همچنان به دنبال زمینه‌سازی برای تنفس مصنوعی به آن هستند، نشان می‌دهد که یانکی‌ها هنوز هم از درک کامل و صحیح مسائل منطقه، عاجزند.

هرچند از آغاز دوره رياست جمهوري ترامپ، عزل و نصب‌ها و استعفاها يا بركناري‌هاي بي‌موقع به يك امر عادي تبديل شده كه خود دليلي بر وجود بحران در لايه‌هاي زيرين قدرت در امريكا است اما…