برچسب: صداوسیما

با انتصاب مدير جوان شبكه 3سيما، جوان شدن مديريت سيما روند تندتري به خود گرفته است. علي عسكري رئيس رسانه ملي در انتصاب مديران ارشد رسانه ملي به خصوص در بخش تلويزيون، چينشي شامل مديران باسابقه و جوان را در كنار هم قرار داده است و از ميدان دادن به جوانان ابايي ندارد.