برچسب: شورای پول و اعتبار

 اعضای شورای پول و اعتبار در حالی به تثبیت نرخ سود بانکی تا پایان سال جاری رای دادند که اولویت نخست دولت کاهش نرخ تورم تا حدود ۳۰ درصد تا پایان سال و بازنگری در نرخ سود بانکی در سال ۹۳ به عنوان وعده جدید به بانکی‌‌ها اعلام شد.