برچسب: شورای نگهبان

سخنگوی شورای نگهبان گفت: اعضای شورای نگهبان در جلسه امروز خود بودجه سال ۹۷ تا اواسط تبصره ۱۸ آن بررسی کردند و ایراداتی را هم شرعی و هم ایراد قانون اساسی به برخی از تبصره‌های آن وارد دانستند.

مجلس در تراز انقلاب اسلامي حائز مؤلفه‌هاي مهمي از جمله فساد‌ستيزي، استكبارستيزي، فعاليت جهادي در جهت بهبود وضعيت معيشتي مردم، انقلابي‌گري و مقابله با رانت‌خواري است كه احراز اين شاخص‌ها با كاركرد برخي مجالس همخواني ندارد و در مغايرت مشهود است.