برچسب: شورای نگهبان

سخنگوی شورای نگهبان گفت: اعضای شورای نگهبان در جلسه امروز خود بودجه سال ۹۷ تا اواسط تبصره ۱۸ آن بررسی کردند و ایراداتی را هم شرعی و هم ایراد قانون اساسی به برخی از تبصره‌های آن وارد دانستند.

مجلس در تراز انقلاب اسلامي حائز مؤلفه‌هاي مهمي از جمله فساد‌ستيزي، استكبارستيزي، فعاليت جهادي در جهت بهبود وضعيت معيشتي مردم، انقلابي‌گري و مقابله با رانت‌خواري است كه احراز اين شاخص‌ها با كاركرد برخي مجالس همخواني ندارد و در مغايرت مشهود است.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به شبهاتی که درباره عملکرد این شورا در فتنه 88 مطرح می‌شود، گفت:‌ شورای نگهبان در چارچوب قانون به وظایف خود عمل کرد، هر چند که شورای نگهبان در این موضوع مظلوم واقع شده است.

پاشنه آشيل «عملكرد» دولت را به وادی تخریب برده است!

اينكه جماعتي در آستانه هر انتخاباتي نوك حملات خود را به سمت شوراي نگهبان گرفته و اختيارات اين نهاد انقلابي را زير سؤال ببرند، تبديل به يك روال عادي در فضاي انتخاباتي كشور شده است؛ روالي كه در انتخابات پيش رو نيز به عنوان يك روش براي جلب آراي عمومي از هم‌اكنون در دستور كار برخي از كانديداهاي احتمالي و گروه‌هاي سياسي قرار گرفته است.