برچسب: شهرگلستان

 برای اولین بار در طول چهاردوره تشکیل شوراهای اسلامی شهروباموافقت اکثریت اعضاء وبخصوص پیگیری رییس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهرگلستان،اصحاب رسانه وخبرنگاران جراید شهرستان بهارستان درجلسه علنی رسمی شورا حاضر وازنزدیک در جریان بررسی لوایح وامورمربوط به شهرداری قرار گرفتند. به گزارش بهارستانه،درابتدای این جلسه ابوالفضل مرادی رییس شورا از حضورخبرنگاران در جلسات علنی شورا […]

مهندس نعمت زاده در بازدید از سطح شهر، ضمن بازدید از پروژه های در حال انجام، خواستار تسریع در انجام این پروژه ها شد به گزارش بهارستانه؛ در ادامه سلسله بازدیدهای شهردار از سطح شهر و پیگیری میدانی اقدامات و پروژه های انجام شده، مهندس نعمت زاده از محله های قلعه میر، ۲۴ متری شهید […]