برچسب: شهرگلستان

امام جمعه گلستان گفت: شهرستان بهارستان را شهرستان عاشوراییان می نامند و ما افتخار می کنیم در شهرستان حدود ۱۲۰۰ هیات مذهبی داریم اما متاسفانه بعضی هیات های مذهبی با قومیت گرایی به دنبال تفرقه هستند.

امام جمعه گلستان گفت: آن شیخ بزرگوار هیچ گناهی مترکب نشده بود و نه به دنبال ایجاد تفرقه بود ونه در حال به راه انداختن قیام مسلحانه و نه کسی را کشته بود و تنها گناهش بصیرت بخشی به مردم و امر به معروف و نهی از منکر بود.

امام جمعه شهرگلستان با اشاره به کشف حجاب و بی حجابی های اخیر، گفت: خانم هایی که کشف حجاب را سرلوحه خود می دانند، به خون شهدا خیانت و بی احترامی کرده اند.

بزرگذاشت،مقام دختر،شهرگلستان،حجت السلام والمسلمین صفایی،امام جمعه

جانشین امام جمعه گلستان در نماز جمعه حجت الاسلام و المسلمین محمد حاج محمودی ، حجت الاسلام و المسلمین رسول مصایبی و حجت الاسلام و المسلمین جواد گوهری خواهند بود.