برچسب: شهرستان بهارستان

«لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك در مورد به كارگيري كودكان در منازعه مسلحانه» نقشه خطرناكي است كه مستقيماً بسيج دانش‌آموزي را نشانه گرفته است…

نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران:

نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در اولین نشت اقتصاد مقاومتی شهرستان بهارستان، گفت: تا کنون تئوری های بسیاری به دستان رهبری انقلاب رسیده است اما ایشان بر این تاکید دارند که کدام از این برنامه ها عملیاتی شده است و مردم آن را لمس کرده اند.