برچسب: شهردارگلستان

ظاهرا تکریم ارباب رجوع علیرغم تاکیدات و شعارهای آقای نعمت زاده شهردار گلستان در جریان معارفه خود این شعار در این نهاد مردمی به کلافی سر درگم تبدیل شده است .

از سوی شهردار، زارعی نژاد به عنوان سرپرست معاونت اداری مالی شهرداری انتخاب شد به گزارش بهارستانه؛ مهندس نعمت زاده شهردار گلستان، زارعی نژاد را به عنوان سرپرست معاون اداری- مالی این شهرداری منصوب کرد. بر اساس این گزارش، در این مراسم شهردار گلستان بر سالم سازی محیط اداری تأکید کرد و گفت: باید در […]

شهروندان از سومین ملاقات عمومی مهندس نعمت زاده ابراز رضایت کردند به گزارش بهارستانه؛ شهردار گلستان با حضور اعضای شورای اسلامی شهر در ملاقات عمومی به مشکلات شهروندان رسیدگی کرد. در این دیدار که آقایان ابوالفضل مرادی، ناصر اقامحمدی، محسن بیگدلی و عباس جهان تاب؛ رییس و اعضای شورای اسلامی شهر نیز حضور داشتند بیشتر […]