برچسب: شبکه سه

تصویربرداری سریال «#سرباز» به کارگردانی هادی مقدم دوست با گذشت 19 ماه از زمان تصویربرداری، در شهر مشهد مقدس به پایان رسید و مراحل فنی این سریال 50 قسمتی ادامه خواهد داشت.