برچسب: شاه

۴۳ سال پیش در آغازین روزهای دی ماه، خبر مرگ حیات‌آفرین آیت‌الله حاج شیخ حسین غفاری آذرشهری از دهلیزهای زندان به بیرون رفت و به مبارزانی که در پی ابراز خشم و عصیان خویش از حاکمان زمان بودند، مجالی دوباره بخشید. مراسم تشییع و ترحیم آن روحانی مجاهد، به محملی برای اعلام نفرت عمومی از رژیم شاه مبدل گشت و بی‌تردید بر وقایع بعدی نهضت اسلامی، تأثیری غیرقابل انکار نهاد.

در میان ابواب جمعی نظام سلطنتی، تنها بخش معدودی توانسته‌اند از پوسته پیشین خویش به درآیند و به بررسی واقع‌بینانه زمینه‌های سقوط محمدرضا پهلوی بپردازند که بی‌شک جهانگیر آموزگار در زمره آنهاست. او به رغم ارتقا تا سطح وزارت در کابینه علی امینی و در عین خالی بودن از بغض انقلابیون نسبت به شاه و حکومتش، توانسته است با رویکردی بی‌طرفانه به تحلیل «فراز و فرود دودمان پهلوی» بپردازد. این متن، نخست در امریکا نشر یافته و سپس به فارسی بازگردانده شده است. امید آنکه مقبول افتد.

نماینده رهبر معنوی شیعیان بحرین در ایران می‌گوید دو کشور قطر و کویت برای میانجیگری در بحرین اقدام کرده بودند که عربستان هر دو را قطع کرد و ناکام گذاشت و حالا این میانجی‌گری‌ها را می‌خواهند توطئه جلوه دهند.

به گزارش خبرنگار بهارستانه، سیدمحمد صادق قاضی طباطبایی فرزند عارف نامی آیت‌الله سید‌حسین قاضی طباطبایی و از فعالان و مبارزان دیرین انقلاب اسلامی است. وی به دلیل همین پیشینه، با بسیاری از چهره‌های نامدار انقلاب از جمله شهید آیت‌الله غفاری آشنایی داشته و از آنان خاطراتی شنیدنی دارد. آنچه در این گفت‌و‌شنود پیش‌روی دارید، شمه‌ای […]