برچسب: شامپو

پس از تعطيلي برخی كارخانجات قدیمی مثل ارج و مينو نوبت به شركت قديمي معروف «داروگر» با قدمت بيش از۹۰ سال رسيد، گفته مي‌شود اين شركت به دليل مشكلات بانكي و مديريتي تعطيل شد وبراي سال جديد كارگران خود را نپذيرفته است.