برچسب: سید صادق شیرازی،شیرازی،فرقه،مداحی،اهل بیت،شیعه انگلیسی،بهارستانه

سید صادق شیرازی،شیرازی،فرقه،مداحی،اهل بیت،شیعه انگلیسی،بهارستانه

 سخنی با افرادی که از نهاد پاکشان و عشقِ پاکشان به اهل بیت عصمت و طهارت توسط عده ای منافق سؤ استفاده میشود به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بهارستانه: سخنی با افرادی که از نهاد پاکشان و عشقِ پاکشان به اهل بیت عصمت و طهارت توسط عده ای منافق سؤ استفاده میشود ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﻣﯽ […]