برچسب: سوریه

موضوع کمبود پزشک در کشور از جمله مباحثی است که کارشناسان مختلف در این رابطه نظرات متفاوتی را ارائه داده‌اند اما آمارهای سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد سرانه پزشکی در ایران بین کشورهای منطقه و سایر کشورهای پیشرو در حوزه سلامت مناسب نیست.

اکنون زمان دست زدن به چند اقدام بزرگ درون «اتحادیه مقاومت اسلامی» فرارسیده است تا تضمین اقتصادی و امنیتی برای اعضای آن به ارمغان آورد و هزینه‌های تحمیلی به آنها را از جانب دشمنان ثروتمند و قدرتمند خارجی جبران نماید.