برچسب: سوریه

موضوع کمبود پزشک در کشور از جمله مباحثی است که کارشناسان مختلف در این رابطه نظرات متفاوتی را ارائه داده‌اند اما آمارهای سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد سرانه پزشکی در ایران بین کشورهای منطقه و سایر کشورهای پیشرو در حوزه سلامت مناسب نیست.