برچسب: سفیر

معاون صنایع دستی کشور با با تأکید بر اینکه به دنبال این هستیم تا بتوانیم مکان دائمی فروش صنایع دستی در خارج از کشور را داشته باشیم، گفت: در این زمینه رایزنی‌هایی را با وزارت امور خارجه انجام داده‌ایم و در مورد دو مکان صحبت کرده‌ایم.