برچسب: سفارت

در همان روزي كه ايران يادداشت توسعه سه ميدان نفت و گاز را با شركت انگليسي – هلندي رويال داچ شل امضا كرد، نخست وزير انگليس در يك موضع‌گيري خصمانه در جمع اعضاي شوراي همكاري خليج فارس گفت كه لندن آماده كمك به كشورهاي عربي براي مهار ايران در منطقه است. ‌