برچسب: سعد الحریری

روخواني سعد حريري از مشق سعودي‌ها در تلويزيون العربيه و استعفاي او از نخست‌وزيري لبنان در شرايطي كه ايران را به دخالت در مسائل لبنان متهم كرده و…