برچسب: سد

درصد تورم بی‌آبی کشور در چند سال گذشته تک رقمی بود و تورم امسال نسبت به سال قبل بیش از۳۰ درصد افزایش یافته است و اگر مقدار بارش‌های سال آبی جدید به همان مقدار ۹۰ میلیارد متر مکعب برسد، باز هم کشور دچار تورم بی‌آبی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران با اشاره به اینکه افت بارش ها باعث شده تا ورودی آب به مخازن سدهای پنج گانه تهران ۳۵۰ میلیون مترمکعب کاهش یابد گفت:امسال برداشت آب از منابع سطحی ۷۰ میلیون متر مکعب کاهش خواهد داشت.

مدیرعامل آب و فاضلاب کشور:

مدیرعامل آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه ایران از انجمن بین‌المللی آب درخواست کرده تا در ایران دبیرخانه دائمی ایجاد کند گفت: کیفیت آب در ایران روزانه براساس استانداردهای بین‌المللی و توسط وزارت بهداشت کنترل می‌شود.