برچسب: سخاوتمند،بخيل،امام،رضا،مردم،خدا،حضرت،بهارستانه

سخاوتمند،بخيل،امام،رضا،مردم،خدا،حضرت،بهارستانه

بی گمان جود و بخشش و انفاق از خصلت های والای انسانی است که مطلوب همه انسان ها و موجب ایجاد الفت و همدلی در میان آنها می شود.   به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بهارستانه، امام رضا (ع) در مورد فرق مشخص سخاوتمند و بخیل فرموده اند: شخص بخشنده از غذای مردم می‌خورد تا […]