برچسب: سایت

در جامعه کنونی، اینترنت صاحب اصلی وقت آزاد نوجوانان و جوانان است؛ آنها در طول روز به کرات گوشی موبایل خود را چک می‌کنند در حالی‌که منتظر هیچ پیامی نیستند.

حمله گسترده سایبری جمعه شب و مختل شدن دسترسی‌های اینترنتی یک بار دیگر اهمیت راه‌اندازی کامل شبکه ملی اطلاعات را گوشزد کرد…