برچسب: زیست محیطی

چند وقتی است که موضوع دفع زباله های بیمارستانی به یک چالش جدی و خطرساز تبدیل شده است، وزارت بهداشت به عنوان متولی بی خطر سازی این زباله های عفونی به وظایف خود عمل نمی کند و هرازچندگاهی تخلفات این حوزه به صدر اخبار تبدیل می شود. اینبار نیز پیدا شدن انگشت یک بیمار در زباله های بیمارستانی باعث بازداشت مسئولان این بیمارستان دولتی شد.

همزمان با داغ‌تر شدن تنور انتخابات و بازار گرم وعده های اقتصادی کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری به نظر می رسد مشکلان زیست محیطی در شعارهای نامزدها مغفول واقع شده است. گزارش زیر برخی از عمده ترین این مشکلات را مطرح می‌کند.