برچسب: زندگی

هزينه‌هاي زندگي در كلانشهرها تا حدي افزايش پيدا كرده كه بنا به اذعان مديركل دفتر ستاد ملي بازآفريني شهري، در شهر تهران «خوابگاه کارمندی» در حال رواج يافتن است.

مسئوليت‌پذيري، شرط اول بلوغ براي ازدواج

بسياري از جوانان امروزي ازدواج را يك چالش مفيد براي رسيدن به تكامل، رشد و آرامش بخشيدن به طرف مقابل خود نمي‌دانند. امكان ازدواج براي بسياري از جوانان در سايه امكاناتي فراهم مي‌شود كه به نظر آنان بايد باشد تا تحقق يابد، در حالي كه اين شرايط همان چيزي مي‌تواند باشد كه زوجين در كنار هم و با به اشتراك گذاشتن توانايي‌هايشان به آن مي‌رسند در حالي كه اكثر جوانان لقمه آماده مي‌خواهند.