برچسب: ربات

هوش مصنوعی دیگر صرفا به توانایی محاسبه سریع‌ترین مسیر رانندگی از لندن به بخارست یا شکست دادن گری گاسپارف در بازی شطرنج اطلاق نمی‌شود. به مرحله بعد بیندیشید: به هوش مصنوعی «عاطفی» فکرکنید.