برچسب: رئیس جمهور

در حالي معاون رئيس‌جمهور در امور زنان از بهبود چشمگير اوضاع اشتغال زنان در پنج سال گذشته خبر مي‌دهد كه آمارهاي رسمي خلاف اين ادعا را ثابت مي‌كند.

دولت به دنبال تعديل برخي هزينه ها در لايحه بودجه سال آينده است. بر اين اساس مجلس در قيمت هاي پيشنهادي حامل هاي انرژي تجديد نظر خواهد کرد…

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه باید به مشکلات مردم در ارتباط با مؤسسات مالی رسیدگی و با مقصران برخورد شود، گفت: دولت هر چه سریعتر تکلیف سپرده‌گذاران این مؤسسات را مشخص کند.