برچسب: دکترروحانی

روحاني که در تمام دوهفته گذشته وعده قاليباف براي ايجاد سالي يک‌ميليون شغل را فريبکاري و غيرممکن و خيال‌پردازانه مي‌ناميد حالا خود همين را وعده مي‌دهد! دولت در اقدامي ديگر سايت کارانه قاليباف را فيلتر کرد و سايت کارورزي خود را بالا آورد!