برچسب: دکترروحانی

روحانی که در تمام دوهفته گذشته وعده قالیباف برای ایجاد سالی یک‌میلیون شغل را فریبکاری و غیرممکن و خیال‌پردازانه می‌نامید حالا خود همین را وعده می‌دهد! دولت در اقدامی دیگر سایت کارانه قالیباف را فیلتر کرد و سایت کارورزی خود را بالا آورد!