برچسب: دلار

به‌رغم كاهش تعرفه و افزايش واردات تخم‌مرغ در يك‌ماه اخير، پس از آرامش چند هفته‌اي در بازار، قيمت تخم‌مرغ بار ديگر به شانه‌اي ۱۸هزار تومان (دانه‌اي ۶۰۰ تومان) افزايش يافت.

در حالي كه قيمت دلار از ابتداي سال بيش از 13‌درصد رشد داشته، در بازارهاي جهاني و به‌خصوص در مقابل يورو 17درصد و در مقابل سبد ارزهاي معتبر جهان 15درصد كاهش داشته است كه…