برچسب: دفاع مقدس

اعزام قوای محمّد رسول‌الله(ص) به سوریه، در سه مرحله انجام گرفت. درمرحله اول، متوسّلیان به همراه تعدادی از نیروها عازم شدند. در حقیقت آنها رفتند تا به عنوان جلودار قوای اعزامی ایران، در دمشق، زمینه را برای اعزام دیگر نیروها آماده کنند.

پیرمرد با حرارت از روزهای دفاع مقدس می‌گوید و حاج قاسم با لبخندی ادامه می‌دهد عملیات سختی بود، بیشتر بچه‌های رزمنده خسته بودند، حاج قاسم می‌گوید وپیرمرد تکمیل می‌کند، پیرمردنقل خاطره می‌کند و حاج قاسم تایید می‌کند.