برچسب: دفاع مقدس

اعزام قوای محمّد رسول‌الله(ص) به سوریه، در سه مرحله انجام گرفت. درمرحله اول، متوسّلیان به همراه تعدادی از نیروها عازم شدند. در حقیقت آنها رفتند تا به عنوان جلودار قوای اعزامی ایران، در دمشق، زمینه را برای اعزام دیگر نیروها آماده کنند.

پيرمرد با حرارت از روزهاي دفاع مقدس مي‌گويد و حاج قاسم با لبخندي ادامه مي‌دهد عمليات سختي بود، بيشتر بچه‌هاي رزمنده خسته بودند، حاج قاسم مي‌گويد وپيرمرد تكميل مي‌كند، پيرمردنقل خاطره مي‌كند و حاج قاسم تاييد مي‌كند.

دکتر «عوضعلی حیدرپور» استاد تمام بیهوشی برایمان از نشستن پای منبرهای شهید مطهری تا ۸ سال حضور در جبهه‌های جنگ می‌گوید، از شهادت برادرانش در جنگ تحمیلی تا نقش پزشکان در مداوای مجروحان جنگ…