برچسب: دفاع مقدس

پيرمرد با حرارت از روزهاي دفاع مقدس مي‌گويد و حاج قاسم با لبخندي ادامه مي‌دهد عمليات سختي بود، بيشتر بچه‌هاي رزمنده خسته بودند، حاج قاسم مي‌گويد وپيرمرد تكميل مي‌كند، پيرمردنقل خاطره مي‌كند و حاج قاسم تاييد مي‌كند.

دکتر «عوضعلی حیدرپور» استاد تمام بیهوشی برایمان از نشستن پای منبرهای شهید مطهری تا ۸ سال حضور در جبهه‌های جنگ می‌گوید، از شهادت برادرانش در جنگ تحمیلی تا نقش پزشکان در مداوای مجروحان جنگ…

دبیر بخش نمایشنامه نویسی شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت عنوان کرد: نمایشنامه نویسی و تئاتر دفاع مقدس و مقاومت در کشور ما نه فراموش می‌شود و نه فراموش شدنی است، هر چند جای کار زیادی دارد و در برخی حوزه‌ها مغفول مانده است.