برچسب: دعای عرفه

امروز شهروندان پایتخت همانند سایر مسلمین در سرتاسر جهان، همنوا با حسین بن علی(ع) دعای جانسوز عرفه را زمزمه می‌کنند.