برچسب: دستگاه قضا

بر اساس دستورالعمل اجرایي الحاق يك ماده به قانون مبارزه با موادمخدر كه توسط رئيس قوه ‌قضائيه به تمام مراجع قضايي كشور ابلاغ شده، قضات اجراي احكام كيفري مكلفند در اسرع وقت ضمن توقف اجراي حكم محكومان به اعدام، پرونده آنها را مورد بررسي قرار دهند.

محسنی‌اژه‌ای در رشت:

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه بسیاری از دستگاه‌های دیگر کارشان را انجام نمی‌دهند و بارشان روی دوش قوه قضائیه افتاده است، گفت: تهمت‌ها به دستگاه قضا به دلیل برخورد با پولداران متخلف و صاحبان منصب ویقه‌سفیدان است.