برچسب: دانشگا

واژه «آتش به اختيار» به زودي در فضاي مجازي و رسانه‌هاي رسمي جاي خود را باز كرد، اما هم نيت‌هاي پاك و هم نيت‌هاي آلوده بر سر معنادهي به آن به تفسير موسع روي آورده‌اند.

بنا بود تا سال 95 كنكور به طور كلي حذف شود، اما انگار زور مافياي قدرتمند كنكور و گردش مالي بالغ بر 2 هزار ميلياردي صنعت كنكور در كشور موجب شده است تا همچنان بهترين سال‌هاي زندگي نوجوانان كشورمان پاي اضطراب كنكور هدر رود…

مدیر روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به آخرین وضعیت جسمانی اساتید صدمه‌دیده دانشگاه صنعتی شریف در حادثه سقوط آسانسور این دانشگاه گفت: حال اساتید دانشگاه مساعد است و کمیته‌ای برای پیگیری دلیل سقوط آسانسور تشکیل شده است.