برچسب: دانشگاه فرهنگیان

وزیر آموزش و پرورش درباره تعیین تکلیف بیمه تکمیلی فرهنگیان گفت: در شرایط فعلی و طبق آخرین تصمیم، ۲ مدل برای بیمه تکمیلی فرهنگیان داریم که آنها به طور انتخابی یکی از گزینه‌ها را مشخص می‌کنند و شرایط آن طی روزهای اخیر اعلام می‌شود.

رئیس دانشگاه فرهنگیان با بیان اینکه سرمایه اصلی دانشگاه اعضای هیأت علمی به ویژه معلمان نسل تخته و گچ که به سمت استادی رسیده اند، هستند، گفت: برای سال جاری تقاضای ۴۰۰ ردیف هیأت علمی کردیم.

سرپرست غيرقانوني دانشگاه فرهنگيان مأمور تأمين هزينه‌هاي انتخاباتي شده است ؟!

در حالی که بعضی کلاس‌های درس بدون معلم باقی مانده است آموزش و پرورش و به تبع آن دانشگاه فرهنگيان به دنبال ادامه همكاري‌هاي خود با دولت در جهت كاهش هزينه‌ها، بعد از كاهش ظرفيت‌هاي پذيرش و ايجاد روش‌هاي ابداعي در جذب و تربيت نيروي انساني…