برچسب: دانشگاه شریف

روز ۱۶ آذر ۹۴ برای حسن روحانی، رئیس‌جمهور فرصتی شد تا در جمعی از افراد حاضر در دانشگاه شریف که کمتر از یک سوم آنان از دانشجویان انتخاب شده بودند، شرکت و سخنرانی کند.