برچسب: دانشگاه آزاد تهران شمال

عضو هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی اگر پنج روز هفته متوسط هشت ساعت زمان برای تدریس و پژوهش در دانشگاه محل خدمت خود بگذراند، دیگر زمانی برای حضور تمام وقت یا نیمه وقت در دانشگاه‌های دیگر باقی نمی‌ماند، مگر اینکه این افراد تبدیل وضعیت به حق‌التدریسی شوند که آن هم تابع ضوابط خاص خود است…