برچسب: دادستان کل

در چهل و نهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه درباره مواردی همچون محاکمه اخلالگران بازار ارز، محاسبه میزان اموال دولتی‌ها، پرونده مربوط به قاچاق انسان، ورود دستگاه قضا به پرونده خانه سینما و محاکمه مجدد فائزه هاشمی صحبت شد.