برچسب: خوزستان

با وجود ورود گرد و خاک شدید به سطح خوزستان، بارش اولین باران پاییزی در برخی از شهرستان‌های استان باعث آب‌گرفتگی معابر عمومی شد.

سردار احمد غلامپور:

اگر بخواهید نگاه کنید هیچ رابطه‌ای بین بازرگان و مسئولان امروز نمی‌توانید پیدا کنید اما همان حرف او را به شکلی دیگر می‌زنند که مبنایش همان است که «دستی را که نمی‌توانی گاز بگیری ببوس.»