برچسب: خوزستان

سنت بازمانده از عصر ايران باستان پتانسيل زيادی برای حضور قوی در هنرهایی همچون موسيقی، نمايشنامه، سينما و سمفوني دارد، ذهن خلاق هنرمند بوشهری می‌تواند «يَزله» را دست مايه هنر قرار داده و از آن، آثار فاخر، اصيل و ارزشمندی بیافريند.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی برق حرارتی با بیان اینکه برنامه‌ روی کاغذ نشان می‌دهد که ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه تا سال آینده وارد مدار خواهد شد، گفت:تا قبل از پیک سال آینده نیروگاه سیکل ترکیبی بندرعباس با توربین کلاس F وارد مدار می‌شود.