برچسب: خوزستان

سنت بازمانده از عصر ایران باستان پتانسیل زیادی برای حضور قوی در هنرهایی همچون موسیقی، نمایشنامه، سینما و سمفونی دارد، ذهن خلاق هنرمند بوشهری می‌تواند «یَزله» را دست مایه هنر قرار داده و از آن، آثار فاخر، اصیل و ارزشمندی بیافریند.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی برق حرارتی با بیان اینکه برنامه‌ روی کاغذ نشان می‌دهد که ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه تا سال آینده وارد مدار خواهد شد، گفت:تا قبل از پیک سال آینده نیروگاه سیکل ترکیبی بندرعباس با توربین کلاس F وارد مدار می‌شود.