برچسب: خشونت

چگونه باید با کشوری آشتی کرد که از خشونت بت می سازد؛ مسیحیت و مصرف گرایی را در هم ادغام می کند؛ می گوید به آزادی عشق می ورزد و با این حال زیرپا گذاشتن حقوق انسان ها را به اصلی بنیادین تبدیل کرده است؟

اگر رد خشونت‌هاي بيروني جامعه را بگيريم به خشونت‌هاي دروني مي‌رسيم. هر چيزي كه ما در بيرون مي‌بينيم اصل آن در درون است

براي همه ما در جامعه پيش آمده از صبح تا شب كه به فعاليت روزانه در جامعه مشغول هستيم، انواع مختلفي از برخوردهاي اجتماعي سرد و خشن تمام روز ما را درگير خود کند و در نهايت ناراحتي خود را از طرق ديگري رفع و رجوع كنيم.

تبعيض جنسيتي در دستور كار معاونت زنان رياست جمهوري قرار گرفته است

مراجع عقيم‌سازي را حرام اعلام كردند / در حالي كه اين روزها بحث رفع خشونت عليه زنان و تبعيض‌هاي جنسيتي به عنوان يكي از شعارهاي پوپوليستي در دستور كار دولت و معاونت زنان رئيس‌جمهور قرار گرفته است…