برچسب: خشونت

براي همه ما در جامعه پيش آمده از صبح تا شب كه به فعاليت روزانه در جامعه مشغول هستيم، انواع مختلفي از برخوردهاي اجتماعي سرد و خشن تمام روز ما را درگير خود کند و در نهايت ناراحتي خود را از طرق ديگري رفع و رجوع كنيم.

تبعيض جنسيتي در دستور كار معاونت زنان رياست جمهوري قرار گرفته است

مراجع عقيم‌سازي را حرام اعلام كردند / در حالي كه اين روزها بحث رفع خشونت عليه زنان و تبعيض‌هاي جنسيتي به عنوان يكي از شعارهاي پوپوليستي در دستور كار دولت و معاونت زنان رئيس‌جمهور قرار گرفته است…