برچسب: خانواده

یک نویسنده گفت: اهمیت و نقش خانواده در زندگی اجتماعی و تأثیر آن در سعادت و خوشبختی بشر و نیز وقوف به اینکه جامعه دیندار فقط در گرو خانواده موفق و پایدار امکان پذیراست، مرا بر آن داشت که به سهم خود در این عرصه وارد شوم.

زندگی بالا و پایین‌های بسیار دارد اما بعضی از اتفاق‌ها هستند که می‌توانند برای همیشه زندگی ما را تغییر دهند؛ مثل تولد یک فرزند. حالا تصور کنید که این یک ضربدر ۵ شود.

دادستان تهران با تصریح به این که عفاف و حجاب از سیاست‌های مهم جمهوری اسلامی ایران است افزود: عفاف و حجاب یک سیاست مهم است که باید در دستگاه‌های دولتی و در میان مردم اجرا شود

با توجه به شرایط پیش آمده در عرصه هنرهای نمایشی و ارزشیابی و نظارت بر نمایش‌ها، مدیرکل هنرهای نمایشی اذعان می‌کند که نیاز به اصلاحات بخشی از قوانین قبلی است و برخی مصوبات در عرصه‌های مختلف باید اصلاح شوند.

از سوی یک روانشناس مطرح شد

یک روانشناس بالینی با بیان اینکه خانواده‌ها برای سوق دادن فرزندان خود به سمت کارآفرینی باید آنها را از افرادی منفعل به نسلی دقیق تبدیل کنند، گفت: مفهوم موفقیت در ده سال آینده در ایده‌پردازی و خلاقیت است.

يكي از نكات مهم در تربيت كودك رفتار يكسان والدين با كودك است. تربيت با ثبات يعني براي انتظاراتي كه از كودك داريم صريح باشيم و انتظارهايمان در شرايط مختلف يكسان باشد.