برچسب: حوزه

استاد جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس گفت:نوع شاخص‌هایی که برای فعالیت‌های علمی تعریف شده باید بازاندیشی شوند. اصولا یک تغییر و تحول اصلی هم در اداره دانشگاه‌هایمان نیاز داریم تا رقابتی بین فعالیت‌های علمی دانشگاه‌ها ایجاد شود.

رئیس موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه با بیان اینکه پیوندی بین دانشگاه و جامعه دیده نمی‌شود، گفت: باید علم را در ارتباط با نیازهای جامعه ببینیم و این موضوع یکی از کلیدی‌ترین نیازها نه فقط در جامعه ایران، بلکه در جامعه جهانی است.

نظر اساتید حوزه و دانشگاه درباره مناظرات امام صادق(ع):

یکی از ویژگی‌های امام صادق (ع) توجه زیادشان به علم و دانش و همینطور برگزاری مناظرات و ملاقات‌ها با رهبران علمی ادیان مختلف و شخصیت‌های فرهنگی و علمی بود. مهمترین ویژگی مناظرات ایشان نیز رعایت اخلاق و ادب بود.