برچسب: حلال احمر

«حمیدرضا زارعی» نیکو کار و نوع دوستی است که دستان پُر مهرش سایبانی امن بر سر ۴۰۲ کودک نیازمند و بی سرپرست شده است و ماهانه هشت میلیون تومان به حساب این کودکان واریز می‌کند.