برچسب: حق

با فشار برخی نمایندگان مجلس در استان مازندران، رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در تصمیمی عجیب و تامل برانگیز بدون توجه به تهدیدات پیش رو، دستور به خارج کردن درختان شکسته و افتاده می‌دهد.

چه انسان‌هاي كم‌تحملي شده‌ايم. آستانه صبر و تحملمان در برابر كوچك‌ترين انتقادها به قدري پايين آمده است كه گاهي كار به قهر و قطع ارتباط خانوادگي و فاميلي مي‌كشد.