برچسب: حق

با فشار برخی نمایندگان مجلس در استان مازندران، رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در تصمیمی عجیب و تامل برانگیز بدون توجه به تهدیدات پیش رو، دستور به خارج کردن درختان شکسته و افتاده می‌دهد.

چه انسان‌های کم‌تحملی شده‌ایم. آستانه صبر و تحملمان در برابر کوچک‌ترین انتقادها به قدری پایین آمده است که گاهی کار به قهر و قطع ارتباط خانوادگی و فامیلی می‌کشد.