برچسب: حرم

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی بهارستان گفت: جوانان ما برای دفاع از اسلام و قرآن و حفظ حریم اسلام به شهادت می رسند.