برچسب: جامعه

یک مخترع و نخبه دانشگاه تهران گفت: کشور ایران نیازمند مراکز علمی و دانشگاه‌های هوشمند است تا هر یک از آنها بتوانند در یک حوزه خاص فعالیت کرده و در نتیجه نیاز جامعه را مورد بررسی و نسبت به رفع آن اقدام کنند.

معاون سیاسی، امنیتی استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه بر اساس برخی آمارها حدود 6 دهم درصد بانوان به مواد مخدر آلوده هستند، گفت:80 درصد دختران مبتلا به مواد مخدر دچار اختلالات خُلقی و اضطراب هستند.

بشر امروز داراي امكانات و شرايطي از زندگي است كه آسوده و راحت‌تر زندگي كند با استفاده از وسايلي كه زندگي او را از 70 سال پيش و قبل‌تر متفاوت كرده است.