برچسب: ثروت

بحث حقوق‌های نجومی از اوایل اردیبهشت ماه سال 95 با انتشار فیش‌های حقوقی بعضی مدیران دولتی شروع شد اما واکنش مقامات دولتی به این مساله همچون نمکی بود که بر زخم مردم در اوج مشکلات اقتصادی ریخته شد!