برچسب: تنظیم بازار

وزیر اسبق صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه دولت منتظر معجزه مشاورانش برای اقتصاد و نوسانات ارزی نماند، گفت: دو مدل برای کنترل التهاب بازار خودرو وجود دارد تا مسابقه رانت فروشی در ۱۵ دقیقه و قمار بازی تمام شود.

معاون برنامه ریزی، اداری و مالی فرمانداری بهارستان:

معاون برنامه ریزی، اداری و مالی فرمانداری بهارستان گفت: قیمت میوه و کالا های ضروری را در ایم پایانی سال کنترل خواهیم کرد، و ثبات لازم در بازار ایجا می شود.